Svein Berger

Skarstubben 17 · 2016 Frogner · 982 98 880 · [email protected]

Over 30 års erfaring med programmering i forskjellige språk C#, .NET, Html, CSS, REST-API, Delphi m.m.

Jeg har jobbet som Full-Stack utvikler hele tiden. Med design, utvikling, database, testing, opplæring
samt oppfølging og videreutvikling av programmene.

Har også jobbet flere år med ERP-systemer, Microsoft Ax, både som utvikler og konsulent.
Jeg har utviklet flere programmer, blant annet tekniske beregningsprogrammer, skreddersydd for bruker.
De siste tre årene har jeg jobbet med integrasjon, utveksling av informasjon mellom forskjellige datasystemer, fra butikkdata til forskjellige regnskapssystemer og mot nettbutikker (Shopify). Dette er skrevet primært i programmeringsspråket Delphi.

Nå etter mai. 2020 jobber jeg med å lære meg Microsofts siste web-verktøy Blazor.
Både web server og webAssembly (Wasm). Utvikler i både Visual Studio og Visual Studio Code på Windows og Mac.


Jobberfaring

Senior Programvareingeniør

Teleplan Globe AS

Teleplan Globe utvikler produkter som er viktige verktøy for beslutningstakere. Norske og internasjonale forsvarskunder dominerer fortsatt vår markedsandel.
Jeg jobber med Intelligence Requirements & Collection Management Tool (ICMT) programmet som programutvikler.

Desember 2020 - nåværende

Senior programutvikler

Unipos AS

Utviklet integrasjonsprogram for utveksling av data fra butikkdata til regnskapsprogrammer, både filoverføring og REST/JSON-integrasjon, samt generering av EHF-faktura og integrasjon mot nettbutikk (Shopify).

Januar 2017 - Mai 2020

IT Leder

TTC NORGE AS

Ansvar for daglig drift av nettverk og innkjøp av nye produkter.
Videreutvikling av Microsoft Dynamics AX internt.
Vedlikehold av tekniske beregningsprogrammer, skrevet i C#.
Brukersupport for ansatte, på egenutviklet programmer, Microsoft Dynamics AX og Microsoft Office.

Mai 2013 - Mai 2017

Programutvikler

TTC NORGE AS

Videreutvikling av Microsoft Dynamics AX internt.
Ny versjon av tekniske beregningsprogrammer, skrevet om fra Delphi til C# .NET Både WEB (ASP.NET) og Windows (Winforms).

Mai 2005 - April 2013

Systemkonsulent

Hands ASA (Advania)

Concorde XAL og Axapta (Ax Dynamics) Spesialtilpasning av løsninger for kunder.
Vedlikehold av tekniske programmer for TTC NORGE AS.

Oktober 2001 - April 2005

IT utvikling / vedlikehold

TTC NORGE AS

Ansvar for daglig drift av PC-nettverk. ca. 35 PC-er med 3 Windows NT servere.
Tilpasninger og utvidelser av Concorde XAL.
Utvikling av egne tekniske beregningsprogrammer. Skrevet i Delphi.
Webmaster for TTC sin hjemmeside.
Kurs av Office programmer og Concorde XAL. Daglig brukerstøtte for de ansatte i bedriften.

Januar 1995 - September 2001

Selvstendig konsulent

Svein Berger Consult

Skreddersydde programmer for kunder.
DAK-tegner for kunde.
Kurs i Microsoft Office.
Programmene skrevet i Turbo Pascal, Delphi og Visual Basic.

Mars 1993 - nåtid

Servicetekniker og CAD-tegner

ABB Installasjon AS

Tegnet elektrotegninger for industri.
Support og daglig drift av PC / programvare internt.
Ansvar for installasjon av PC-er i alle ABBs Installasjons-avdelinger i Østfold.
Disse ble koblet mot en IBM S36 (Senere AS/400) i Sarpsborg.
Utførte service på DELL PC-er.
Utviklet oppfølgingsprogram for større anlegg. Utviklet i DataEase (databaseverktøy).

April 1988 - Juli 1993

Servicetekniker og salgskonsulent

West Computer AS / CBK Communication AS

Reparasjon og klargjøring av PC-er og skrivere.
Salg og support av programmet Page Perfect.

April 1987 - Mars 1988

Servicetekniker

THE PC-Products

Reparasjon og klargjøring av PC-er og skrivere.
Support på PC og programvare.
Laget firmaets første faktureringsprogram, skrevet i Turbo Pascal 3.0

August 1986 - Mars 1987

Maskinmontør

A/S NEBB (ABB)

Lærling fra 1977-1979.
1979 Fagbrev som maskinmontør i håndverk og industrifaget.
Permisjon, militæret (1980 – mars 1981).
Jobbet som fagarbeider med produksjon av generatorer til skip og vannkraft. 1981-1984.
Permisjon, 1984-1986 Videreutdanning, teknisk fagskole.

August 1977 - Juli 1986

Utdanning

Oslo teknisk maritime skole

Maskinlinjen

Teknisk fagskole

August 1984 - Juni 1986

Ferdigheter

Språk
  • Norsk: Morsmål
  • Engelsk: Flytende
Programmeringsspråk
  • C# .NET
  • Delphi
  • Html5
  • CSS
  • Javascript
  • Basic
Kurs
  • C#.NET / Programutvikling AS - 2007
  • ASP.NET / Programutvikling AS - 2008

Interesser

Når jeg ikke programmerer så liker jeg å være ute og gå tur med hunden vår, Tinka.
På høsten hvert år reiser jeg til Cognac, i Frankrike, for å smake på gode edle dråper.